Chúng tôi thực tâm tin rằng để học một ngôn ngữ, bạn phải sống bằng ngôn ngữ đó. Chương trình Hoà nhập Văn hoá là cách để đạt được điều đó. Một chuyến đi đến Thừa Đức sẽ cho bạn cơ hội hoà mình hoàn toàn vào văn hoá Trung Hoa và học Hán ngữ nhanh chóng.