felix

Felix

Giáo viên

linda-beijing-chinese

Linda

Giáo viên

Các giáo viên của chúng tôi dành cả sự nghiệp cho việc dạy tiếng Trung. Tất cả giáo viên đều có đầy đủ bằng cấp với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

andreas

Andreas

Người sáng lập

maria

Maria

Cố vấn học viên

jackie

Jacqueline

Giáo viên

helen

Helen

Giáo viên

alice

Alice

Cố vấn học viên

angelina

Angelina

Chuyên viên hòa nhập

sharon

Sharon

Giáo viên

alwin

Alwin

Giáo viên

gloria

Gloria

Giám đốc Đào tạo

amy

Amy

Tài chính

angela

Angela

Giáo viên

lucy

Lucy

Giáo viên

annie

Annie

Nhân sự

max

Max

Giám đốc Tiếp thị

emma

Emma

Giáo viên

sofia

Sofia

Giáo viên

Khám phá sự khởi đầu của LTL

Giáo viên và Nhân viên LTL Bắc Kinh

alex

Alex

Tổng Giám đốc điều hành

jan

Jan

Giám đốc Tiếp thị

Giáo viên của chúng tôi đã dành cả sự nghiệp của mình cho việc dạy tiếng Trung. Tất cả các giáo viên đều có đủ bằng cấp với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

amanda

Amanda

Giáo viên

tony

Tony

Giáo viên

caroline

Caroline

Giáo viên

kristen

Kristen

Giáo viên

fulala

Fu Lala

Giám đốc Đào tạo

alex-wang

Alex Wang

Giáo viên

dannie

Dannie

Giáo viên

yiyi

Yiyi

Giáo viên

Hãy thăm blog của LTL

Giáo viên và Nhân viên LTL Thừa Đức

zhongwen-1

Zhongwen

Chuyên viên Hòa nhập

tina-1

Tina

Giáo viên

sammi-1

Sammi

Giáo viên

helena-1

Helena

Giáo viên

tonya-1

Tonya

Giáo viên