Ở Thượng Hải, các nhà trọ dạy tiếng Anh của chúng tôi là lựa chọn phổ biến nhất sau lựa chọn nhà trọ thông thường với 80% học viên chọn sống chung với một gia đình người Trung Quốc.