Liên lạc với Trường LTL Bắc Kinh và Thừa Đức

Email: beijing@ltl-school.com
Điện thoại: +86 (0) 10 65129057
Thứ Hai – Thứ Sáu 9am-6pm Giờ Trung Quốc
Phòng 504, tầng 5, tòa B, Khu Hiện đại thành SOHO,
Số 88 đường Kiến Quốc, Quận Trung tâm hành chính Bắc Kinh
建国路88号现代城SOHO B座 504

Tìm trường trên bản đồ Bản đồ Google