Đời sống xã hội ở Bắc Hải

social-breakfast

Câu lạc bộ Bữa sáng

ktv-taiwan-800x800

Karaoke

beijing-dinner-food-sorting-801x800

Ăn tối hàng tuần

Tiệc bãi biển ở Bắc Hải

Tiệc tùng bên bãi biển

beihai-learn-chinese-1075x800

Ghé thăm Làng cổ ở Bắc Hải

weizhou-beihai-ferry-1067x800

Dã ngoại cuối tuần ở Đảo Vi Châu