Các khóa học online của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu (hoặc tiếp tục) việc học tiếng Trung ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kể trình độ hiện tại của bạn như thế nào. Hãy đặt một khóa học trước khi đến với LTL, hoặc đặt một khóa học duy trì một khi bạn đã rời khỏi Trung Quốc.