Các khóa học online của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu (hoặc tiếp tục) việc học tiếng Trung của bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kể trình độ hiện tại của bạn. Hãy đặt một khóa học trước khi đến với LTL, hoặc đặt một khóa học duy trì một khi bạn đã rời khỏi Trung Quốc.