Gap Year

Chọn một trong số nhiều chương trình Gap year Hán ngữ của chúng tôi và khám phá Trung Hoa trong khi du học tiếng Trung. Tham gia chương trình Hoà nhập Hán ngữ hoặc tự xây dựng năm Hán ngữ của riêng mình.